Details om nie te vergeet nie

06/08/2015 22:27

Met elke bruilof of troue gaan daar soveel detail in die beplanning in om dit ‘n groot sukes te maak. Mens doen dit want dit is so ‘n groot besluit in enige iemand se lewe. Party mense kry selfs “ Wedding Planner ” en betaal ten duurste vir hulle tips, raad en advies.

 

Met egskeiding kan mens beslis dieselfde strategies volg! Met ander woorde dink oor jou besluit en die impak daarvan, kyk na al die detail en kry goeie finasiele en regs advies. Kry 'n "Divorce Planner" maw finansiele adviseur. Hier volg ons aanbeveling van baie belangrike  details om te onthou wanneer jou skikkings ooreenkoms opgetrek word:

 • Jy is geregtig op 50% van jou eggenoot se bates indien jy getroud is met die aanwas bedeling. Doen ‘n aanwas bedeling ontleding om te bepaal wat jou eis is. Afhangend van die ekonomie en jou inkomste kan jy dalk ‘n beter besluit neem om of kontant of fiesiese bates te neem.

 

 • Maak seker dat jy ‘n lewens en ongeskiktheid polis uitneem op jou man se lewe, waarvan jy die eienaar is (jy kan dalk self die premie betaal). Dit sal verseker dat jy altyd weet dat die dekking in plek is en indien hy die premie nie betaal nie, jy deur die versekeraar en jou finansiele adviseur in kennis gestel word. Dit veresekr dat jy en die kinders nie sonder onderhoud sit in die geval van dood of ongeskiktheid.

 

Groep-lewensdekking sal verval sodra hy bedank by sy huidige werkgewer, wat jou dalk in die moeilikheid kan laat.

 

 • Jy moet so gou moontlik ‘n nuwe testament opstel met benoemings van voogde. Indien jy iets sou oorkom na 3 maande van egskeiding en jy het nie jou testament verander nie, gaan al jou bates na jou eks man. Testemente word meestal gratis opgestel, maak gebruik van die geleentheid om ‘n nuwe adviseur te kry en sodoende jou kinders se toekoms te kan beskerm.

 

 • Onthou  om dividende en bonusse vorm deel van inkomste.

 

 • Beskerm jouself teen bates wat weggesteek is of waarvan jy nie bewus was nie. Sluit dus ‘n klousule in jou skikking in wat bepaal dat alle bates genoem is en dat indien enige ander bates wat dell was van die aanwas tydens die huwelik, nie verklaar was nie, dan sal ‘n verdure eis teen sy boedel ingestel word, met kostes.

 

 1. Maak seker dat jy die regte naam van die fonds het (die werkgewer se naam en die fonds se geregistreerde naam stem nie altyd ooreen nie, kry dus ‘n afskrif van ‘n pensioenstaat.)
 2. Noem die persenatsie waarop jy geregtig is of die bedrag na belasting.
 3. Maak seker die fonds se vewysings nommer is ook gestipuleer.
 4. Indien jy nie die bogenoemde in jou skikking het nie, wys die FONDS die eis af, en sal jy moet terug gaan hof toe om die hofbevel te wysig. (met nuwe kostes.

 

 • Bepaal wie is verantwoordelik vir kostes rakende tersiere opvoeding, troues, matriek afskeid ens. Indien jou eks nie die kostes betaal vir wat ookal rede kan jy of selfs jou kind ‘n eis teen jou eks se bates insit.

 

 • Verander begunstigde benoemings op jou lewenspolisse en ook jou groups voordele by jou werkgewer. Onthou die versekeraar het ‘n wettige ooreenkoms met jou op jou lewe deur middle van ‘n kontak wat bindend is. Sou jy iets oorkom, en jou eks is die begunstigde sal die voordele aan hom uitbetaal. Jou testament gaan in hierdie geval nie help nie. Kry sommer ‘n nuwe finasiele plan.

 

 • Indien julle ooreenkom dat jy die primere huis kry as deel van die skikking moet deel wees van die “clean break” beginsel, nie met een of ander voorwaarde dat indien jy weer sou trou of saambly die ondrhoud verminder ens.

 

Groete

Christel

0828527610