Huweliks Kontrakte

04/10/2013 12:26

Lees altyd alle dokumente voor jy dit teken...

Deur eenvoudig net jou handtekening op die dokument te plaas en nie verstaan wat jy teken nie, kan dalk een van die grootste foute wees wat mens kan maak aan die begin van ‘n huwelik. ‘n Huwelik is ‘n wettige ooreenkoms in vergelyking met  ‘n troue wat ‘n seremonie is. Baie vrouens is uitstekend met die reël van ‘n troue, maar tog nie met die beheer of insae van die “huweliks- balansstaat” nie.

 

Verskillende huweliks kontrakte:

  • Buite gemeenskap van goedere.
  • Buite gemeenskap van goedere met die aanwas bedeling.(Jy mag in jou kontak bepaal dat die aanwas eers in werking tree na ‘ntydperk soos 3 jaar.)
  • Binne gemeenskap van goedere.

 

Wanneer jou aanstaande jou om jou hand(tekening) vra, dan dink  ek het jy die volste reg om te verstaan wat dit is wat jy teken. Volgens my moet daar ‘n Bates en Laste-staat aangeheg wees aan die voor huwelikse kontrak. Dan moet julle as huwelikspaar hierdie staat jaarliks hersien en aanvul.

Daar is ‘n groot verskil in: “Creating wealth in your mind vs creating wealth on paper” laas genoemde is feitlik, meetbaar en verdeelbaar. Indien jy nie betrokke is nie gaan jy nie weet wat aangaan nie.

 

In die verlede  was daar situasies dat een gade die broodwinner was en die vrou letterlik kinders groot gemaak het. Die broodwinner eindig dus op om al die bates te koop en die welvaart te skep in sy eie naam, terwyl die “tuisbly” gade bitter min het om te wys behalwe vir pragtige kinders.

 

Die AANWAS BEDELING spreek hierdie probleem aan:

 

Gade A

Waarde

Gade B

Waarde

Huis

R 1 900 000

Huis

R 700 000

Motor

R 300 000

Motor

R 240 000

Huis Inhoud

R 70 000

Huis Inhoud

R 80 000

Tyddeel

R 50 000

 

 

Pensioen Fonds

R 2 500 000

 

 

 

 

 

 

Totaal

R 4 820 000

Totaal

R 1 020 000

Laste

R 740 000

Laste

R 200 000

Totaal

R 4 080 000

Totaal

R 820 000

       

Totaal van A -

R 4 080 000

   

Totaal van B

R 820 000

   

50% vedeling

R 3 260 000

   

Aanwas Eis van B

R 1 630 000

   

 

 

Die volgende maak nie deel uit in die berekening van die aanwas nie:

  • Erf porsies en donasies aan gades van derde partye.
  • Bates wat uit gesluit is agv die huweliks kontrak.
  • Aangekoopte bates wat uitgesluite bates vervang het.
  • Donasies tussen gades.
  • Lewensdekking waarvan die gade die beginstigde is.
  • Skadevergoeding wat deur die hof toegestaan is aan ‘n gade.

 

Kontak - Chirstel du Toit vir navrae rakende huweliks voorwaardes. christel@finsmart.co

Copyright Divorcesmart

 Disclaimer: all the information supplied by this website are intended as guidelines only, it is advisable to contact Divorcesmart directly for appropriate advice for your unique circumstances