Pensioen Eise 101

25/03/2015 19:08

Vraag

Ek is Buite gemeenskap van goedere met die Aanwas Bedeling getroud.  Ons is tans besig om te skei en my man behoort aan ‘n Pensioenfonds.  Hoe weet ek waarop ek geregtig is?  My prokureur sê ek mag net die “Pension Interest” kry met egskeiding? Beteken dit ek is slegs geregtig op die rente?

 

“Pension Interest” is ‘n woord wat baie verwarring veroorsaak veral met die stres van egskeiding . “Pensioen Interest” volgens die Egskeidings Wet Deel 70 van 1997 is al die bydraes deur die werkgewer en werknemer plus groei op die fonds. Sou jou hof bevel sê jy is geregtig op 50% van die ”Pensioen Interest” dan is jy geregtig op die helfte van al die bydraes en groei vanaf datum van huwelik. (Ek sou vir eis doeleindes en maklike verwysings ‘n hofbevel in Engels opstel)

 

Die volgende bewoording in jou hofbevel word nie aanvaar deur fondse wanneer jy die eis indien nie en sal van die hand gewys word:

  • Pensioen Waarde
  • Gesamentlike Boedel
  • Lid se waarde (Memeber’s Interest)
  • Winste van die polis (Proceeds of the policy)

Maak dus seker die woorde “Pension Interest “ is in die hofbevel saam met die naam van die fonds en die persentasie waarop  jy geregtig is, anders sal jy die hofbevel moet laat verander wat nog meer regs kostes gaan beteken.

 

LET OP!! Aftree Annuiteite word nie dieselfde hanteer nie.

 

Hier is jy geregtig op 50% van die al die bydraes plus eenvoudige rente soos bepaal deur Voorgeskrewe Koerse op  Rente Wet deel  55 van 1975. So dit beteken jy is nie geregtig op die groei van die fonds nie. So met die aanwas berekeing gaan dit lyk of jy dalk baie geld gaan kry maar in realiteit is dit heelwat minder veral nadat belasting afgetrek is. Kyk dalk om eerder ander bates te eis soos  beleggings aandele of huise. Of doen jou brekening op premies plus eenvoudige rente. Weereens maak seker oor jou brekenings om te voorkom om weer terug te gaan hof toe.

 

Voorbeeld: As jy of jou man R400 per maand bygedra tot ‘n uitree annuiteit vir 15 jaar sal jou deel soos volge bereken word:

R400 x 12 = R72 000 X 6% = R172 552 / 2 = R86 276.09 voor belasting.

  • Met ander woorde dit is nie saamgestelde rente nie en ook nie groei nie.

 

Kyk uit vir:

 

Indien daar reeds ‘n Onderhoudsbevel aangeteken is teen die fonds gaan dit voorkeur geniet bo jou eis.  Maak dus seker!

Baie maatskappy sal vir hul lede geld leen teen 80% van die waarde van die pensioenfonds om 'n huis te koop of te verbeter. Dit word ‘n “lien” genoem.  Sou daar so lening teen die fonds wees, gaan dit voorkeur kry wanneer jy jou egskeidings eis insit.  So met ander woorde sou daar ‘n lening wees van R 400 000 en die waarde van die fonds is R1 000 000, word die lening eers afgtrek  en dan sal jy geregtig wees op 50% van die R600 000 wat oorbly.  Die uitstaande gedeelte moet jy dan weer van jou eks eis, wat weer regskostes gaan beteken.  Jy kan dus kyk om erder teen ander bates te eis, of bewoord dan net die hofbevel dat jy 80% van die waarde eis.

 

Wat van ‘n lewensannuiteit wat reeds uitgereik is?

 

Die wetgewing bepaal dat wanneer ‘n lewens annuiteit reeds uitgereik is, met ander woorde die aftrede het reeds in werking getree en maandelikse inkomste word betaal is die kapitaal NIE oordraagbaar na ‘n ander persoon terwyl hy/sy lewe nie. Met egskeiding na aftrede kan jy dus nie die helfte van jou man se R4 miljoen aftree kapitaal eis nie (selfs al staan dit in jou hofbevel).

Jy kan wel aanspraak maak op die helfte van sy maandelikse pensioen inkomste, wat dan so verwoord en aangeteken moet wees in jou egskeidings bevel. Die versekeraar sal dus die inkomste maandeliks aan jou eks man oorbetaal. Dit is egter hier waar die risiko inkom. My ondervinding is dat die oorbetalings wat jou toekom van die eks gade nie gereeld betaal word nie of selfs glad nie. Dan moet jy weer terug gaan hof toe om geld van jou eks te ontvang of om beslag te lê op bates. So ‘n situasie skep te veel risiko vir jou finansiele stabiliteit, jy gaan dus baie skuld moet aangaan of sal dit eenvoudig net nie kan bekostig om weer regshulp / advies te kry nie.

 

  • Maak dus seker jy kry kapitaal  of inkomste uit ander bates soos huise of woonstelle, vrywillige beleggings ensovoorts.
  • Dit kan dus raadsaam wees dat indien julle besig is om te skei  en jou man is naby aftrede om die fonds in kennis te stel dat die egskeiding hangende is.

 

Onderhoud:

Enige agterstallige onderhoud kan van jou eks man se pensioen fonds ge-eis word sou hy ‘n fonds hê na julle egskeiding.

 

Onthou ook:

  • Indien jou hofbevel sê dat jy geregtig is op 50% van jou man se aftree fondse moet jy seker maak jy teken self jou eis aan teen die fonds selfs al sê die hofbevel jou eks moet dit aan teken.  Sou jy teen meer as een fonds eis moet jy dit by almal aanteken.
  • Government Employee Pension Fund - Onthou dat jy nou jou gedeelte kan eis indien jou eks vir die staat werk selfs al is jy voor 2007 geskei. Moenie wag tot aftrede nie.