Slim Finansiele Beplanning

28/02/2015 16:45

 

Indien jy aandag aan al die bogenoemde finansiële boublokke gee en elke blokkie kan ”afmerk”  dan gaan jou finansies beslis op solide fondamente gebou wees.  Daar is eintlik net 2 goed wat mens met inkomste kan doen: SPAAR of SPANDEER!

Indien jy in die eerste jaar van egskeiding (en selfs al is jy nie geskei nie) heelwat minder SPANDEER en meer fokus op ‘n finasiële plan waar SPAAR jou prioriteit is, gaan jy vind dat jou finansiële risiko baie laag is en dat jy wel later meer kapitaal beskikbaar het om te spandeer op die kritiese behoeftes en selfs dalk ook die lekker goed van die lewe.

SPANDEERGELD is wat oorbly nadat jy alles betaal het en gespaar het volgens jou begroting.

 

Skuldbestuur:

 • Maak seker dat jy met so min as moonlik skuld wegstap uit jou egskeiding. Dit sluit in die kerdiet kaart, die kleinhandel rekeninge, oortrokke rekeninge ens. Dit verseker ook dat jy ‘n goeie kredietrekord het vir wanneer jy aansoek doen vir “goeie skuld” .
 • Goeie skuld is waar jy bates opbou soos om byvoorbeeld aansoek te doen vir ‘n verband om weer ‘n huis te koop, ‘n betroubare motor aan te skaf ens.
 • Gebruik hierdie skuld om jou eie “privaat bankrekening” te skep deur maandeliks addissionele geld of bonusse daar in te betaal.
 • Dit verseker ook dat jy jou eiendom vroeër afbetaal.

 

Noodfonds:

 • Deur  1x of 2x jou maandelikse onderhoud of salaris weg te sit, haal jy baie druk van jou maandelikse begroting af, sou jou eks  onverwags nie die onderhoud betaal nie.
 •  Deur maandeliks R500 in jou verband in te betaal, sal jy binne 12 maande R6000 beskikbaar hê, dan kan jy jou bonus dalk op ‘n vakansie bestee.
 • Mediese uitgawes is iets wat mens gewoonlik nie voor beplan nie veral bybetalings en oor-die-toonbank medikasie.  Kry ‘n kredietkaart wat spesifiek gebruik word vir jou mediese onkostes, sit ekstra geld daarin en hou dit in jou kluis by die huis eerder as om die kaart aan te wend vir daardie gerief aankope.
 • ‘n Rok en bypassende skoene vir ‘n partytjie is nie ‘n noodgeval nie. Onthou ook dat jou motor se battery of bande een of ander tyd vervang moet word en ook gereeld nagesien moet word , bou dit in jou begroting in sodat dit nie ‘n noodgeval item word nie.

 

Risikobestuur:

Met egskeiding sal jy gou agterkom dat jou riskiko verdubbel bloot omdat jy nou op ‘n enkel inkomste moet staat maak. M.a.w. indien jy nou 100% verantwoordelik is vir die verbandbetaling gaan dit die kontantvloei in jou begroting onmiddelik beinvloed.

 • Maak seker jy behoort aan ‘n mediese skema, selfs al is dit net ‘n Hospitaal Plan. Indien jou egskeiding lank duur, maak seker dat jou man jou op die skema behou en die premie betaal totdat die egskeiding afgehandel is en daar sekerheid is oor wie verantwoordelik is vir mediesekostes. In ons land is mediese sorg geweldig duur en publieke mediese sorg nie noodwendig ‘n spa-behandeling nie. Die 2de probleem is ook dat jy uitsluitings en penalisasie fooie kan betaal indien jy ‘n breek in lidmaatskap gehad het van ‘n mediese skema.
 • Hersien elke jaar jou korttermynversekering op jou motor en huisinhoud.
 • Lewensdekking is belangrik want dit beteken dat indien jy iets sou oorkom jou kinders wel ‘n toekoms het wat stabiliteit, sekerheid en ‘n goeie opvoeding insluit
 • Ongeskiktheidsdekking sal verseker dat jy ‘n beter kans op herstel het en ook dat jy nie dalk van jou bates verloor nie. 
 • Maak dus seker jy het dekking in plek sou jy medies ongeskik verklaar word of gediagnoseer word met ‘n gevreesde siekte.
 • Jou werkgewer dek jou net vir 75% van jou inkomste teen ongeskiktheid. Maak seker jy het dekking vir die verskil.
 • Jy kan selfs oorweging skenk om jou inkomste verdiesnte vermoee to verseker, het sy agv tydelike of permanente verlies.
 • Baie belangrik natuurlik, verander jou begunstigde nominasies op al jou polisse en werknemer voordele.
 • Rehabiliterende ondehoud moet ook verseker word.

 

Welvaartskepping:

 • Nou dat jy weer op ‘n enkel inkomste moet staatmaak, gaan jy jou aftrede van vooraf moet beplan. Moenie dink ‘n prins op ‘n wit perd gaan jou eendag vra om te trou en jou mooi versorg nie.
 • Moet nooit jou pensioenfonds in kontant neem nie, die belasting wat jy gaan betaal kan nooit teruggekry word nie.
 • Maak seker jy koop ‘n huis of kry ‘n huis met egskeiding en betaal dit dan so gou moontlik af.  Bv. Die paaiement op ‘n huis van R1 000 000 is  R8998 per maand teen huidge koerse. Indien jy  maandeliks R2000 ekstra in jou verband inbetaal en jou huis afbetaal  binne 13 jaar ipv 20 jaar het jy maandeliks R11 000 om te belê.

 

 

Testament en Boedel Beplanning:

 • Sodra jou egskeiding afgehandel is, MOET jy ‘n nuwe testament opstel. Indien jy iets sou oorkom 3 maande na datum van egskeiding gaan jou laaste testament geldig wees wat beteken dat al jou bates teruggaan na jou eks.
 • Dit is so belangrik om jou voogde te benoem, sodat jou kinders ‘n toekoms het. Anders laat dit baie onsekerheid by jou kinders en onnodige twis tussen familie lede. ( Sou jy iets oorkom sal jou kinders outomaties na die ander ouer gaan vir versorging).

 

Belasting:

 • Onthou jy is nou verantwoordelik vir belastingaanspreeklikheid.
 • Daar is geen belasting op onderhoud nie.

Finansiele beplanning vorm ongetwyfeld die hoeksteen en jy is dit aan jouself verskuldig om toe te sien dat jy ‘n kundige raadpleeg om sodoende alle aspekte aan te spreek, hetsy vir daardie gemoedsrus, sekerheid of om jou afhanklikheid van ander partye te vermy.

 

TRUST Divorcesmart with your financlail planning. Contact christel@finsmart.co