Doel van ‘n begroting - Inkomste en Uitgawe Staat

Die gesegde dat: “ Wat ek in dra met die graaf elke maand, dra sy uit met die kruiwa binne ‘n week” kan nie meer verkeerd wees as mens gaan kyk na wat dit kos om elke dag ‘n kosblik te pak vir 2 kinders.

 • Easy Oats             R5 per pakkie
 • Yogurt                   R6
 • Broodjie                R3
 • Jungle Bar             R8
 • Vrug                      R3
 • Totaal                    R25 x 3 = R75 x 20 dae = R1500 per maand.

Dan het niemand nog ‘n aandete geëet nie!!

Feite maak altyd sin op papier. Ons moedig al ons kliente aan om elke maand van ‘n begroting gebruik te maak. Dit is so ‘n maklike aanknopings punt vir ‘n finasiële gesprek.

 • ‘n Begroting moet ook maandelikse premies insluit wat geallokeer word aan beleggings, unit trust of spaar rekeninge. Met ander woorde dis ‘n “uitagawe”  sooos wat jy doen is om maandeliks eers alle uitgawes te betaal en beleggings te maak en dit wat dan oorbly nadat jy gespaar het, kan dan gebruik word vir besteding.

 

 • Indien jy so iets het veral vir ‘n lang periode doen kan dit aangewend word om gades se inkomstes en uitgawes te bevestig tydens egskeiding. Een van die grootste foute wat vrouens maak is om nie betrokke te wees by die huishouding se finansies nie.

 

 • Dit bewys dat jy maandeliks die huishouding se geld bestuur en nie met die sogenaamde kruiwa uitdra nie. Iemand wat eenkeer per jaar in die Pick&Pay instap en ‘n mandjie vol goed gryp, het nie ‘n idee wat ‘n trollie vol inkopies kos nie.

 

 • Jy kry waardevolle inligting tot jou beskikking soos beleggings nommers, belasting terugbetalings en abnormale uitgawes.

 

 • Indien jou huis se maandelike paaiement byvoorbeeld R X is weet jy wat die terugbetaling moet wees, sodat daar  nie “onnodig” kapitaal uit die verband geneem word nie.

 

 • Natuurlik het jy dan outomaties toegang tot bankstate en finansiele inligting om dan al die finansies te balanseer.

Onthou - Kennis is Krag!!

 

 Disclaimer: All the information supplied by this website are intended as guidelines only, it is advisable to contact Divorcesmart directly for appropriate advice for your unique circumstances