Medical Aid

Hoe belangrik is mediese dekking tydens egskeiding?

 

As finasiële adviseur weet ek en jy dat dit baie moeilik is om dood te gaan. Jy sal vlenters getrap word deur ‘n bus vanoggend en vannaand sal jy wakker word in ‘n spierwit vertek met ‘n pype in 7 addisionele gate in jou lyf, wat nog nooit voorheen daar was nie. Elke nou en dan kry jy ‘n nuwe drip, vars medisyne en designer verbande omgeruil by die uur. Jy voel niks nie, want jou pyndrempel is verlam deur die morfien wat elke 2 en half sekondes in jou drup drip.

Ons het van die beste mediese dokters in ons land, en hulle sal alles in hulle vermoe doen om jou lewendig en gesond te hou. Daarby gese  gaan dit nie verniet wees nie, voordat jy behandeling gaan ontvang gaan jy moet bewys lewer dat jy aan ‘n mediese fonds behoort en dan ook aanspreeklik gaan wees vir die rekening.

In Suid Afrika word daar jaarliks 8400 hart  operasies gedoen  hoofsaaklik in die privaat sektor teen ‘n gemiddelde koste van R250 000. Daar is sekere uitgawes in die lewe waarop mens kan sny, maar nie daar sonder moet klaar kom nie! Dit is mediesdekking! Deur nie aan ‘n medies fonds te behoort nie kan jy jouself dalk in ‘n finasiële krisis dompel. Dit is uiters belangrik  om 100% verantwoordelikhed te neem vir jou finansies en dan ook jou risiko so te bestuur dat dit ‘n minimale impak gaan hê op jou kontantvloei.

 

Onthou:

  • Waneer jy en jou eks-man in die prokureur se raadskamer ooreenkom dat jy op sy mediese fonds gaan bly, moet julle dit in die skikking inskryf. Omdat die vertouens vehouding gebreek is, stel ek voor dat jy elke maand sekermaak dat die dekking in plek is en dat jy op die skema geregistreer bly.

 

  • Indien jy ouer as 35 jaar is en daar is ‘n breek in lidmaatskap, kan ‘n nuwe  mediesefonds jou belas met ‘n 12 maande uitsluiting, spesiale kondisie uitsluiting en ‘n laat aansluitings boete, omdat jy oor ‘n sekere ouderdom is.

 

 

Aantal jare wat die aansoeker bo die ouderdom van 35 nie aan mediese skema behoort het nie

 

Boete

1 – 4 jaar

1.05 X maandelikse paaiement

5 – 14 jaar

1.25 X maandelikse paaiement

15 – 24 jaar

1.5 X maandelikse paaiement

25+ jaar

1.75 X maandelikse paaiement

 

Indien jy ‘n breek in lidmaatskap het, gaan jy vir die res van jou lewe die bo genoemde boete betaal op jou mediese skema.

 

 

  • Dit is altyd veiliger om jou eie mediese fondse te kry. Bou die additionele kostes in jou begroting in.

 

  • Dit is aan die begin van ‘n egskeiding moeilik om al die finansies te laat werk, maar behoort eerder aan ‘n bekostigbare skema  vir ‘n paar jaar as om die breek in lidmaatskap te hê. 'Daar is bekostigbare premies beskikbaar.  Dit verminder ook jou risiko sou jy in die hospital beland.

 

  • Indien jou gesondheid goed is behoort ‘n Hospitaal Plan jou voldoende te dek. ‘n Hospitaal plan sal jou dek vir 26 kroniese kondisies, die diagnose daarvan, die behandeling en medikasie vir byvoorbeeld Astma.

 

  • Momentum en Discovery bied addisionele voordele soos Multiply en Viatality wat jou toegang sal gee tot voordele soos Gym. Dit is natuurlik ‘n fantastiese natuurlike manier om van die egskeiding stress ontslae te raak met die byvoordeel dat jy gesond bly en fabulous gaan lyk.

 

  • Wees bewus dat seker opsies bybetalings het waarvoor jy dalk jou nood fonds moet gebruik.

 

  • Persoonlik kan jy dalk ook oorweeg om ‘n “Gevreeste Siekte Polis” uit teneem om jou finasiële riskio verder te verminder. Daar is heelwat opsies in die mark beskikbaar wat jou sak sal pas. Skakel Christel du Toit 082 8527610 of email christel@finsmart.co.za

 

Think Smart - Live Smart! 

Copyright Divorcesmart

 Disclaimer: All the information supplied by this website are intended as guidelines only, it is advisable to contact Divorcesmart directly for appropriate advice for your unique circumstances.